page_banner

Produkter

  • Rena och kraftfulla bifenylprodukter – Köp nu för optimala resultat

    Rena och kraftfulla bifenylprodukter – Köp nu för optimala resultat

    Bifenyl är en organisk förening med den kemiska formeln C12H10.Det är vit eller lätt gul flingkristall med unik doft.Dess smältpunkt är 71 ℃, kokpunkten är 255,9 ℃, relativ densitet är 0,992 och brytningsindex är 113 ℃.Det är olösligt i vatten, men lösligt i eter, etanol, koltetraklorid, alkan, aromatiskt kolväte, etc. Bifenyl liknar bensen i kemiska egenskaper och kan kloreras, nitreras, sulfoneras och hydreras.Det används huvudsakligen som lösningsmedel, värmeöverföringsmedel, fruktmögelhämmare och kan också användas i organisk syntes.